جشنواره زمستانی پی پر سل با جوایز ارزشمند

فرصتی ویژه برای کسب درآمد بیشتر با هر میزان فروش

همکار فعال

پرداخت همکاران

میلیون

محصول ارسال شده

50,000 تومان درآمد
10,000 تومان جایزه
با کسب 50 هزار تومان با همکاری در فروش محصولات پی پر سل، برنده 10 هزار تومان جایزه نقدی شوید.
1
100,000 تومان درآمد
20,000 تومان جایزه
با کسب 100 هزار تومان با همکاری در فروش محصولات پی پر سل، برنده 20 هزار تومان جایزه نقدی شوید.
2
200,000 تومان درآمد
50,000 تومان جایزه
با کسب 200 هزار تومان با همکاری در فروش محصولات پی پر سل، برنده 50 هزار تومان جایزه نقدی شوید.
3
300,000 تومان درآمد
90,000 تومان جایزه
با کسب 300 هزار تومان با همکاری در فروش محصولات پی پر سل، برنده 90 هزار تومان جایزه نقدی شوید.
4
500,000 تومان درآمد
200,000 تومان جایزه
با کسب 500 هزار تومان با همکاری در فروش محصولات پی پر سل، برنده 200 هزار تومان جایزه نقدی شوید.
5
1,000,000 تومان درآمد
500,000 تومان جایزه
با کسب 1 میلیون تومان با همکاری در فروش محصولات پی پر سل، برنده 500 هزار تومان جایزه نقدی شوید.
6
[ مطالعه کنید ]

شرایط شرکت در جشنواره زمستانی پی پر سل

برای شرکت در جشنواره نیاز به هیچ شرایط خاصی ندارید جز فروش بیشتر و با هر مقدار فروش بیشتر از ما سود بیشتر دریافت کنید .

برای این کار کافیست بر اساس مبالغ تایین شده درخواست واریزی ثبت کنید تا برای شما مبلغ پورسانت + مبلغ جایزه واریز شود به طور مثال پورسانت شما در پنل به مبلغ 50 هزار تومان رسید با درخواست شما برای پرداخت اپراتور پرداخت برای شما مبلغ 60 هزار تومان واریز خواهد کرد توجه داشته باشید که اگر در بین این محدوده درخواست واریزی داده شود جایزه جایگاه پاینتر برای شما واریز خواهد شد برای مثال اگر شما در خواست واریزی 70 هزار تومان بدهید 10 هزار تومان جایزه واریز خواهد شد و اگر شما درخواست واریزی 150 هزار تومان بدهید مبلغ 20 هزار تومان جایزه به شما تعلق خواهد گرفت این جشنواره به پاس 4 سال فعالیت مستمر سیستم همکاری و همراهی شما عزیزان برگزار گردیده است و جوایز به تمام کاربران قدیمی و جدید تعلق میگیرد . امید است روزهای پرفروشی را در کنار هم تجربه کنیم .

پایان جشنواره 30 فروردین 1393

counter free hit unique web